Kuşadası'nda Konut İmarlı Satılık Arsa

09 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Kuşadası'nda Konut İmarlı Satılık Arsa
Kuşadası Malmüdürlüğü Türkmen mahallesindeki konut imarlı arsasını 2.1 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Aydın Defterdarlığı Kuşadası Malmüdürlüğü Türkmen mahallesi Nalkıran mevkiinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 444 ada 144 parselde yer alan arsa Kuşadası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam Konut (4 kat konut) ve Yol” imarlı.

2 bin 640 metrekare alana sahip olan arsanın tahmini bedeli 2 milyon 115 bin TL olarak belirlendi. Satışa söz konusu arsanın ihalesi 3 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:00'da yapılacak.

İhale Kuşadası Malmüdürlüğü makam odasında gerçekleşecek. İhaleye dair şartname ve ekleri Kuşadası Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi'nde ücretsiz olarak görülebilir.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Geçici teminatı yatırmaları
b) Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmühaberi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,
e) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, yılı içinde (2016 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekiyor."Kuşadası'nda Konut İmarlı Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap