Kuzey Marmara Otoyolu İstoç Bağlantısı İmar Planı Askıda

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstoç bağlantısına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı...

28 Mart 2016
Kuzey Marmara Otoyolu İstoç Bağlantısı İmar  Planı Askıda

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstoç bağlantısına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı...

Kuzey Marmara Otoyolu projesi Başakşehir İstoç bağlantısına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı.

25 Mart 2016’da aksıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 23 Nisan 2016’da askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
1. 1/1000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul ili Başakşehir İstaç bağlantısı uygulama imar planı değişikliği plan paftaları, plan hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

2. Plan değişikliği onama sınırları içerisinde çevre ve şehircilik bakanlıı tarafından 27 Mart 2014 tarihli ve 5183 sayılı olur ile onaylanmış olan Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul ili Başakşehir ilçesi İstoç bağlantısı uygulama imar planı değişikliği hükümleri geçerlidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Bakanlığımızın 14.03.2016 tarih ve 4039 sayılı yazısı ekinde iletilen, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Bakanlığımızca onaylanan ve kesinleştirilen 1/5000 ölçekli Başakşehir İlçesi-İstoç Bağlantısı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin İstoç-OSB kavşağı kavşak bağlantı yolunun güney-doğu yönünde kaydırılmasına yönelik olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan plan değişikliği teklifleri 644 sayılı KHK, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca NİPD-17849,2 ve UİPD-17854,2 plan işlem numarası alarak Bakanlığımız tarafından 14.03.2016 tarihinde onaylanmıştır."

İmar planı detayları için tıklayınızHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.