Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden 10 bin 602 Metrekare Satılık Arsa

Malatya Battalgazi'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

06 Kasım 2015
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden 10 bin 602 Metrekare Satılık Arsa

Malatya Büyükşehir Belediyesi 10 bin 602 metrekare arsasını 810 bin TL geçici teminat bedeli ile satışa çıkarıyor...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Battalgazi Şifa Mahallesi'ndeki mülkiyeti belediyeye ait arsayı satışa çıkarıyor.
2 bin 240 ada, 11 parselde konumlanan ticaret+turizm imarlı toplam 10 bin 602 metrekare arsasını 810 bin TL geçici teminat bedeli ise satışa çıkarıyor.

Malatya Büyükşehir Hizmet Binası'nda yapılacak olan ihale "Kapalı Teklif Usulü" ile gerçekleşecek.

İHALE DETAYLARI
1 - Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz mal satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile, Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar.
3 - Satışı yapılacak taşınmazın yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
4 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mal ile ilişkin ihale şartname ve ekleri 1.000,00 TL. (bin) bedel karşılığı Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şube Müdürlüğü'nden alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.
e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
6 - İstekliler ihale saatlerine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7 - Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu bu taşınmaz malın satışı KDV'ye tabi değildir.
8 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
9 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Bu taşınmaz malın satış bedeli üzerinden ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve giderler alıcı tarafından ödenecektir.
HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.