Maltepe Belediyesi'nden Zümrütevler'de Satılık Arsa

26 Nisan 2016
PAYLAŞ
Maltepe Belediyesi'nden Zümrütevler'de Satılık Arsa
Maltepe Belediyesi Zümrütevler mahallesinde yer alan arsasını 10 Mayıs'ta satışa çıkarıyor...

Maltepe Belediyesi, Zümrütevler mahallesinde 15679 ada 5 parselde yer alan konut imarlı arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsanın muhammen bedeli 10 milyon 897 bin 80 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 10 Mayıs 2016 günü saat 15:00'da Maltepe Belediyesi Hizme Binası Encümen salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi bin TL karşılığında Maltepe Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Gerçek Kişiler İçin:
A) Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair, Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan sureti
B) Vekil ile temsil ediliyor ise Noter tasdikli vekaletname,
C) Geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırdığını gösterir makbuz,
D) Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,
E) İhaleye katılacaklar, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları belgeyi diğer belgelerle birlikte ihale saatinde ihale komisyonuna vermek zorundadır.
F) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
Tüzel Kişiler İçin:
G) İstekli Tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
H) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi
İ) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi
Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden, yukarıda belirtilen maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

"Maltepe Belediyesi'nden Zümrütevler'de Satılık Arsa " haberine ait yorum yok

Yorum Yap