Niğde Bor Belediyesi’nden Satılık Arsa

Niğde Bor'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

19 Mart 2016
Niğde Bor Belediyesi’nden Satılık Arsa

Niğde Bor Belediyesi, mülkiyeti kendine ait olan arsasını 6.9 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Bor Belediyesi, Niğde Bor Cığızoğlu Osman Efendi Mahallesi Kızılyer Mevkiinde bulunan arsasını satışa çıkarıyor. 58 pafta, 1404 ada 5 parselde kayıtlı olan arsanın alanı 27 bin 652,83 metrekare olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 6 milyon 913 bin 208 TL, geçici teminat bedeli ise 207 bin 396 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 4 Nisan 2016 tarihinde saat 10:00 Bor Belediye meclis toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif Mektubu (şartname ekinde örneği mevcut)
b) Kanuni ikametgâh ve Tebligat adreslerini, T.C. Vatandaşlık Numaralarını bildirir belgelerini,
c) Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya fotoğraflı onaylı sureti,
e) Noter Tasdikli İmza Sirküleri (2016 yılı )
f) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
g) Vekâleten iştiraklerde noterden tasdikli vekâletname,
h) İhale için geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair TEMİNAT MAKBUZU veya Bor Belediyesine hitaben işin adına geçici teminat mektubu (limit içi - süresiz ve teyit yazılı)
i) Tüzel kişiler için: Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, şirket yetkilisi olduğuna dair noterden alınmış yetki belgesi, Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi alarak ihaleye katılmaları şarttır.
j) Ortak girişim için: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
k) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,
l) Kesinleşmiş SGK 'dan Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.
m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,
n) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum, aynen kabul ve taahhüt ediyorum.” Şeklinde yazılı ve imzalanmış olacaktır.
o) Belediyemize herhangi bir mükellefiyetten dolayı borcu olanlar bu ihaleye katılamazlar. İstekliler Belediyemize borcu olmadığına dair “borcu yoktur belgesi"ni ibraz etmek zorundadırlar.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.