Onikişubat Belediyesi'nden 3.6 Milyon TL'ye Satılık Arsa

10 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Onikişubat Belediyesi'nden 3.6 Milyon TL'ye Satılık Arsa
Onikişubat Belediyesi 5 bin metrekarelik arsasını 3.6 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Onikişubat Belediyesi Üngüt mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 5 bin 89,20 metrekare alana sahip olan arsanın ihalesi 25 Ağustos 2016 perşembe günü saat 14:00'da gerçekleşecek.

Muhammen bedeli 3 milyon 689 bin 670 TL olan arsanın ihalesi Onikişubat Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. Geçici teminat bedeli 110 bin 690 TL olarak belirlendi.

İhaleye dair şartname 250 TL karşılığında Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden satın alınabilir. Ayrıca şartname aynı adresten ücretsiz olarak da görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu ,
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

"Onikişubat Belediyesi'nden 3.6 Milyon TL'ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap