Onikişubat Belediyesi'nden Satılık Arsa

Onikişubat Belediyesi Üngüt mahallesindeki 5 bin metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor...

02 Haziran 2016
Onikişubat Belediyesi'nden Satılık Arsa Onikişubat Belediyesi Üngüt mahallesindeki 5 bin metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor...

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Üngüt mahallesi 290 parselde kayıtlı olan arsa 5 bin 89,20 metrekare alana sahip.

Muhammen bedeli 3 milyon 689 bin 670 TL olan Onikişubat satılık arsanın ihalesi 16 Haziran 2016 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da yapılacak. İhale Onikişubat Belediyesi Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

İhaleye dair şartname 100 TL karşılığında Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisi'nden alınabilir. Teklif vereceklerin ihale dosyası alma zorunluluğu bulunuyor.

İhaleye katılmak için gereken belgeler;

- 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,
- Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,
- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
İstekli tüzel kişilik ise:
- Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.