Pendik Belediyesi’nden 4.4 Milyon TL’ye Satılık Arsa

06 Şubat 2016
PAYLAŞ
Pendik Belediyesi’nden 4.4 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Pendik Belediyesi K2 Konut alanında kalan arsasını 4 milyon 407 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Pendik Belediyesi, Pendik Dolayoba'da yer alan 2 bin 938 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 4 milyon 407 bin TL olan arsanın ihalesi 25 Şubat 2016 Perşembe günü saat 10:00'da Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 Pendik/İstanbul adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında gerçekleşecek.

Söz konusu arsa imar planında (K2) konut alanında kalıyor. Taks: 0.40, Emsal:1.75 ve Maxh: Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 metredir. İhale şartnamesi 500 TL karşılığında Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

Gerçek kişilerden istenen belgeler;

1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

Tüzel kişilerden istenen belgeler;

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim halinde;

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).


"Pendik Belediyesi’nden 4.4 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap