Riskli Yapıyı Kullanana Yardım Geliyor

08 Nisan 2016
PAYLAŞ
Riskli Yapıyı Kullanana Yardım Geliyor

6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıya malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına daire karar yönetmeliğe girdi...

6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıyı malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair karar 8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İşte esasları;
1. Bu madde hükümleri uygulama alanında ilgili kurumca gerçekleştirilecek dönüşüm projelerinde uygulanır.

2. Enkaz bedeli ile duvak ve ağaçlar için ödenecek bedel, ilgili kurum bünyesinde en az 3 kişiden teşekil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak süretiyle 4 kasım 1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma 11, maddesinde esaslara göre tespit edilir.

3. ilgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedeli; uygulama alanındaki gerçekleştirilecek yapım ihaleleri onrası gerçekleşen ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi giderler dikkate alınarak hesaplanır.

4. Hak sahiplerine; 2981 sayılı kanun ve 4706 sayılı kanundan kaynaklanan hakları, sorumlulukları ve borçları gözetilerek, mümkün olması halinde uygulama alanı içerisinde, mümkün olmaması halinde ise uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak olan konut veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılır. Hak sahiplerine verilecek konut ve işyerinin niteliği ve büyüklüğü borçlandırma şartları ve taksitle ödemenin esasları yütürütülen proe bazında ilgili kurumca belirlenir.

5. Hak sahiplerine ilgili kurumla anlaşmaması ve sözleşme yapmaması halinde, enkaz bedelinin yüzde 10’u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin ödenir.

6. Uygulama alanındaki yapıların maliklerine ve hak sahiplerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, artan kont veya işyeri bulunması halinde, bu konut veya işyerlerinden verilmek üzere gecekondu sahipleri ile sözleşme apılabilir. Sözleşme yapılması halinde enkaz bedelinin yüzde 90’ı ile duvar ve ağaçların bedeli, ilgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedelinden düşülür. Geriye kalan borçlar ilgili kuruma taksit ile ödenebilir. Taksit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili kurumca belirlenir.

7. Uygulamanın gerektirmesi halinde uygulama alanı içerisindeki yapıladan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabiliyor.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Riskli Yapıyı Kullanana Yardım Geliyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap