Sakarya Arifiye Sebze ve Meyve Hali İhaleye Çıkıyor

Sakarya Arifiye Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi yapım işi 28 Temmuz'da ihaleye çıkıyor...

04 Temmuz 2016
Sakarya Arifiye Sebze ve Meyve Hali İhaleye Çıkıyor Sakarya Arifiye Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi yapım işi 28 Temmuz'da ihaleye çıkıyor...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sakarya Arifiye Kirazca mahallesi 1 pafta, 60 parselde bulunan 95 bin metrekarelik arsa üzerine Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nin inşaatı ve en fazla 29 yıl süreyle işletilmesini ihaleye çıkarıyor.

İhaleye dair şartname ve ekleri 2 bin 500 TL karşılığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir.

İhale 28 Temmuz 2016 tarihinde saat 14:30'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İşin tahmini yatırım maliyeti 28 milyon TL + KDV olarak belirlendi.

Yapılacak yeni hal binasının aylık tahmini kira bedeli: 15 bin TL + KDV olup, 324 ay x 15 bin TL = 4 milyon 860 bin TL + KDV olarak belirlendi. İşin toplam muhammen bedeli 32 milyon 860 bin TL+KDV geçici teminatı ise 985 bin 800 TL.

Proje kapsamında 80 adet Toptan Sebze ve Meyve Ticareti Dükkanı, 4 adet Çay Ocağı, 4 adet Büfe, 6 adet Dükkan, 1 Adet Lokanta, 1 adet Kıraathane, 1 adet WC ve idare binası yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istene belgeler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.
2 - Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri).
3 - İşletim süresi Belediye Meclisi tarafından (yapım süresi dahil) en fazla 29 (yirmi dokuz) yıl olarak belirlenen Hal Kompleksinin aylık kira miktarının (muhammen bedel 15,000,00 TL) artırılmak suretiyle (rakam ve yazıyla) belirtildiği teklif mektubu.
4 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.
5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
7 - İhaleye iştirak edecek tüzel kişiliğin ortaklarının en az %60’ının Toptan Sebze ve Meyve Ticareti ile iştigal ettiğini gösterir belge ile bu tüzel kişiliğin ilan tarihinden en az 90 (doksan) gün önce kurulmuş olduğunu gösterir belge.
8 - Sosyal güvenlik prim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge.
9 - Sakarya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
10 - Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı. (Beyanda telefon faks ve kanuni elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi).
11- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
12 - İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.