Sakarya Yeni Sebze ve Meyve Hali İhaleye Çıkıyor

Sakarya Arifiye'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

02 Mart 2016
Sakarya Yeni Sebze ve Meyve Hali İhaleye Çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifiye'de hayata geçirilecek Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'ni ihaleye çıkarıyor...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi inşaatını ve 29 yıl süreyle işletilmesini ihaleye çıkarıyor. Sakarya yeni sebze ve meyve hali Ariye'de Kirazca mahallesi 1 pafta 60 parselde hayata geçirilecek. Sakarya Sebze ve Meyve Hali 95 bin 121 metrekare alan üzerinde kurulacak.

Teknik şartnamede detayları belirtilen 80 adet sebze meyve ticareti dükkanı, 4 adet çay ocağı, 4 adet büfe, 6 adet dükkan, 1 adet lokanta, 1 adet kıraathane, 1 adet WC ve idare binası yaptırılacak. Tüm bu yatırımların tahmini bebeli 28 milyon TL+KDV olarak belirlendi. Yapılacak yeni hal binasının aylık tahmini kira bedeli ise 15 bin TL olup 324 ay 4 milyon 4860 bin TL olarak belirlendi.

İşin toplam muhammen bedeli 32 milyon 860 bin TL+ KDV, yüzde 3 olan geçici teminatı ise 985 bin 800 TL olarak belirlendi. İhaleye dair şartname Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan 2 bin 500 TL karşılığında temin edilebiliyor.

Sakarya yeni hal projesi ihalesi 24 Mart 2016 tarihinde saat 14:00'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda kapalı teklif usulü ile yapılacak.

2-100

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.
2 - Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri).
3 - İşletim süresi Belediye Meclisi tarafından (yapım süresi dahil) en fazla 29 (yirmi dokuz) yıl olarak belirlenen Hal Kompleksinin aylık kira miktarının (muhammen bedel 15,000,00 TL) artırılmak suretiyle (rakam ve yazıyla) belirtildiği teklif mektubu.
4 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.
5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
7 - İhaleye iştirak edecek tüzel kişiliğin ortaklarının en az %60’ının Toptan Sebze ve Meyve Ticareti ile iştigal ettiğini ve her bir ortağın ayrı ayrı Ticaret Bakanlığı’nın MERSİS sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin olması, bu tüzel kişiliğin ilan tarihinden en az 90 (doksan) gün önce kurulmuş olduğunu gösterir belge.
8 - İhale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
9 - İhale tarihine göre son 1 aya ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden temin edecekleri belge.
10 - Sakarya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
11 - Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı. (Beyanda telefon faks ve kanuni elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi).
12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
13 - İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Adalı Konakları fiyatları 300 bin TL'den başlıyor

Adalı Konakları fiyatları 300 bin TL'den başlıyor

Tekirdağ Çerkezköy'de inşa edilen Adalı Konakları projesinin fiyat listesi ve ödeme seçenekleri bell

19 Kasım 2017


Makyol Yaşam projesinde eski daireyle yenisini takas fırsatı

Makyol Yaşam projesinde eski daireyle yenisini takas fırsatı

İstanbul Beylikdüzü'nde hayata geçirilen Makyol Yaşam projesinde eski daireni verip yenisini alma fı

19 Kasım 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.