Samsun İlkadım Belediyesi’nden 2,5 Milyona Satılık Arsa

Samsun Ilkadım'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

18 Aralık 2015
Samsun İlkadım Belediyesi’nden 2,5 Milyona Satılık Arsa

Samsun İlkadım Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait bin 371,33 metrekarelik arsayı kapalı teklif ve açık artırma usulü ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Kılıçdede Mahalle’sinde yer alan bin 371,33 metrekarelik arsa kapalı teklif ve açık artırma usulü ile satışa çıkıyor.

2 milyon 450 bin TL bedelle satışa çıkacak olan İlkadamı Belediyesi arsa satış ihalesinde geçici teminat bedeli ise 73 bin TL.

12 Ocak 2016 Salı günü saat 10:00’da gerçekleşecek olan ihale, İlkadım Belediye Binası Encümen toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73 55020 İlkadım/SAMSUN) adresinde yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 11 Ocak 2016 Pazartesi mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA İSTENİLEN BELGELER
A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi'nden alınacak)
B) Tebligat için adres göstermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %3'ü oranında)
D) İmza sirkülerini vermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur yazısı,
5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 1.500,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: l - 55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.
6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.