Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden 99.7 Milyon TL’ye Satılık Arsalar

Şanlıurfa Merkez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

05 Ocak 2016
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden 99.7 Milyon TL’ye Satılık Arsalar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 adet arsa  99 milyon 777 bin 807 TL'ye satışa çıkıyor....

Şanlıurfa Büyükşehir Encümen Başkanlığı, mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan 8 arsayı satışa çıkarıyor. Yenişehir ve Karaköprü mahallelerinde yer alan boş arsaların toplam muhammen bedeli 99 milyon 777 bin 807 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 21 Ocak Perşembe günü 11:15 ile 12:25 saatleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir.

urfa

İhaleye katılacak olan kişilerden istenen belgeler;

- Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
- İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
- Noter tasdikli imza sirkülerini,
- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h)-siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.