Seferihisar Belediyesi’nden 9 Milyon 259 Bin TL’ye Satılık Arsalar

İzmir Seferihisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

10 December 2015
Seferihisar Belediyesi’nden 9 Milyon 259 Bin TL’ye Satılık Arsalar

Seferihisar Belediyesi 3 arsasını toplam 9 milyon 259 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

İzmir Seferihisar Belediyesi mülkiyeti kendine ait 3 arsasını satışa çıkarıyor. Aşağıda özellikleri belirtilen arsaların ihalesi 23 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşecek. Arsaların toplam muhammen bedeli 9 milyon 259 bin TL değerinde. İhale şartnamesi Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ya da 100 TL karşılığında satın alınabilir.

1)

seferihisar 1

İhale Yeri:  Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacak

İhale saati: 11:30

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 1296 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır.
Günübirlik Tesis yapılması durumunda E:0,05 H:4,50 mt = (1 kat)

2)

seferihisar 2

İhale Yeri:  Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacak

İhale saati: 10:30

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup 1297 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Ticari Aktivite alanıdır.
Ticari alanında E:0,30 Hmax:6,50 mt=(2 kat)

3)

seferihisar 3

İhale Yeri:  Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacak

İhale saati: 12.30

İmar Durumu: Kentsel yerleşik alanda olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis alanıdır.
Otel, Tatil Köyü, Motel, Pansiyon, Kamping vs. konaklama tesisleri ile termal kür tesisleri yapılabilir. Ancak; turizm tesis alanında devre mülk yapılamaz.
Turizm tesis alanlarında; min. Parsel = 7.000 m² Hmax = 5 kat (17,50 m) Emsal max = 0,45
Termal kür tesisi yapılması durumunda Emsal = 0,60
Pansiyon yapılması durumunda Emsal = 0,30 (2 kat)

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

a) Dış Zarf
b) İç Zarf
c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)
d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
f) Geçici teminat muhammen bedelin %3ü oranında olup 51.000,00.-TL. (Ellibirbin türklirası) dır.
g) Şartname alındı makbuzu
h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

 HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Enflasyon ve faizlerin düşmesini bekleyen piyasalarda, yatırımcıların rotası ofis ve dükkan yatırımı

30 April 2024


Projenin ilk etabı V Yeşilada Göl hızla yükseliyor

Projenin ilk etabı V Yeşilada Göl hızla yükseliyor

İsra Holding tarafından hayata geçirilmekte olan ve İstanbul’un deprem izolatörleriyle donatılmış en

30 April 2024


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum