Sincan Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa

Sincan Belediyesi Mustafa Kemal mahallesi ve Mülk mahallesinde bulunan 2 arsasını 3 Ağustos'ta satışa çıkarıyor...

21 July 2016
Sincan Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa Sincan Belediyesi Mustafa Kemal mahallesi ve Mülk mahallesinde bulunan 2 arsasını 3 Ağustos'ta satışa çıkarıyor...

Sincan Belediyesi Mustafa Kemal mahallesi ve Mülk mahallesinde yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların ihalesi Sincan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

498 metrekare alanlı Sincan Mustafa Kemal mahallesindeki arsa konut parseli olup 2 katlı ayrık düzen ve yapılaşma koşulları TAKS = 0.15, KAKS=0.30’dur. Zeminde 74,70 metrekare inşaata alanına sahip olan arsanın toplam inşaat alanı ise 149,40 metrekare.

3 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:00'da ihaleye çıkacak olan arsanın muhammen bedeli 99 bin 600 TL olarak belirlendi. Arsanın geçici teminat bedeli ise 2 bin 988 TL.

2 bin 918 metrekare alana sahip olan Sincan Mülk mahallesindeki arsa ise yerleşim merkezinde kadastro parselidir. Onaylı imar planı bulunmayan arsa belediye yol, su, elektrik ve otobüs hizmetlerinden faydalanıyor.

Muhammen bedeli 77 bin 846 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 3 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:30'da gerçekleşecek. Arsanın geçici teminatı ise 2 bin 335,41 TL olarak belirlendi.İhaleye daire şartname 150 TL karşılığında Sincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir ya da ücretsiz görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),
b) Noter onaylı imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri,
c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum