Tekirdağ Yat Limanı İhaleye Çıkıyor!

15 Ekim 2015
PAYLAŞ
Tekirdağ Yat Limanı İhaleye Çıkıyor!

Tekirdağ Yat Limanı projesinin 22 Aralık'ta ihaleye çıkması bekleniyor.

Tekirdağ Yat Limanı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 22 Aralık'ta ihaleye çıkıyor...

Tekirdağ Yat Limanı ihaleye çıkıyor. 15 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yapılan duyuru şöyle :

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından,

- Tekirdağ Yat Limanı,

Projesi 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir.

1 - Söz konusu işin ihalesi Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - İstekliler Projeye ait ihale dosyasını 20/10/2015 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 1.000,00-TL’nı (BinTürkLirası) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosya almaları gerekmektedir.

3 - Bu proje ile ilgili teklif verme son tarihi; 22.12.2015 (Salı) saat 10:00 olup, ihalesi aynı gün saat 10:30’da yapılacaktır.

Söz konusu işin teklifi, bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup, bu işin geçici teminat tutarı 200.000,00-TL’dır (İkiyüzbinTürkLirası).

5 - Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

6 - Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

7 - İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.


"Tekirdağ Yat Limanı İhaleye Çıkıyor!" haberine ait yorum yok

Yorum Yap