Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 5 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Trabzon Ortahisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

21 Ocak 2016
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 5 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 933 metrekarelik arsasını 5 milyon liraya satışa çıkarıyor...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Ortahisar ilçesi, Kemerkaya mahallesinde 264 ada 2 parselde kayıtlı olan 933,68 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu gayrimenkulün muhammen bedeli 5 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 150 bin TL olarak belirlendi.

İhale 2 Şubat 2016 tarihinde saat 14:30'da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda gerçekleşecek. İhaleye katılacaklar aşağıdaki istenen belgeler doğrultusunda tekliflerini hazırlayarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü saat 13:30'a kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesi alması zorunlu olup, ihale şartnamesini Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'ndan 1000 TL karşılığında satın alabilmek mümkün. Ayrıca ihale şartnamesi aynı adreste ücretsiz olarak da görülebilir.

arsaa

İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler

a) İmza sirküsü (Noter tasdikli)
b) Vekil ise Vekaletname (asıl)
c) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünde)
d) İkametgah (Nüfus Müdürlüğünde)
e) Tebligat için yasal adres bildirimi
f) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
g) Şartname alındı Makbuzu
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)
i) Geçici Teminatın Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.(Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)
j) Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler

a) İmza sirküsü (Noter tasdikli)
b) Tebligat için yasal adres bildirimi
c) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
d) Şartname alındı Makbuzu
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)
f) Geçici Teminatın Belediye veznesi yatırdığına dair Makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır.)
g) Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname.
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)
k) Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.