• Emlak Haberleri
  • TTA Gayrimenkul 10 İlde 11 Taşınmazını Özelleştiriyor

TTA Gayrimenkul 10 İlde 11 Taşınmazını Özelleştiriyor

TTA Gayrimenkul, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 10 ilde 11 taşınmazını satış yöntemi ile özelleştiriyor...

01 Temmuz 2016
TTA Gayrimenkul 10 İlde 11 Taşınmazını Özelleştiriyor TTA Gayrimenkul, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 10 ilde 11 taşınmazını satış yöntemi ile özelleştiriyor...

TTA Gayrimenkul, 10 ilde 11 taşınmazını satış yöntemi ile özelleştiriyor.

Özelleşecek olan gayrimenkuller, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Hayat, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Nevşehir ve Van’da bulunuyor.

TTA Gayrimenkul özelleştirme ihalesine katılmak isteyenlerin en geç 3 Ağustos 2016’da tekliflerini sunmaları gerekiyor.

İHALE DETAYLARI
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat