The Mandarins
İletişim Formu

GÖNDER Gönderiliyor...

Talebiniz ulaştı.

Reklamı Göster

Ünye Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Ordu Ünye'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

24 Şubat 2016
Ünye Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Ünye Belediyesi mülkiyetindeki arsayı kat karşılığı ihaleye çıkarıyor. İşte detayları…

Ünye Belediyesi mülkiyetinde bulunan Ordu Ünye Kaledere Mahallesi sınırlarında bulunan ve imar planında ticari kullanım alanlı 48/10 parsel üzerindeki tüm uygulama projeleri belediye tarafından hazırlatılmış arsayı “Kapalı teklif” usulü ile ihaleye çıkarıyor.

ÜNYE

İHALE KATILIM BİLGİLERİ
1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2015 Yılı İnşaat- Tesisat analiz, birim fiyatlarına ve özel piyasa pozlarına göre hazırlanmıştır.
2 - İhale 11 Mart 2016 Cuma günü, saat 14.00’de Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye adresindeki Ünye Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ünye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye) adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri ibraz edecektir;
a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi.
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli)
c - Noter tasdikli İmza sirküleri.
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
e - İstekliler, son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları inşaat işlerinin keşif bedeli, yapılacak işin toplam keşif bedelinin %60’ı kadar olacak şekilde iş bitirme belgesini tevsik edecektir.
f - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar taahhütname şeklinde verecektir.)
ı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2015 Yılı İnşaat- Tesisat analiz, birim fiyatlarına ve özel piyasa pozlarına göre hazırlanan tahmini keşif bedelinin %3 oranında geçici teminat alınacaktır.
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
1. Tedavüldeki Türk parası,
2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.ncı ve 27.nci maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz, limit içi banka veya özel katılım bankaları teminat mektupları,
3. Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (Hazine Bonolarında en fazla 6 ay vadeli ve nominal değerleri üzerinden olacak)
j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.
k - Yer Görme Belgesi
l - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
m - Son 3 yıla ait Şirket Cirosu (her yıl için en az ihale bedelinin %50’sinden az olmamak)
n - Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler
İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.
8 - Bu İşin Şartnamesi 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce (Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye) adresindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kale Country Çanakkale'de Oturuma Hazır!

Kale Country Çanakkale'de Oturuma Hazır!

Bir Fırat İnşaat projesi olarak hayata geçen Kale Country, Çanakkale Kepez'de yükseliyor. Projede ko

28 Nisan 2017


Konut Kent Vadi Evleri Projesi Kastamonu'da Yükseliyor !

Konut Kent Vadi Evleri Projesi Kastamonu'da Yükseliyor !

Konut Kent İnşaat tarafından hayata geçirilen Konut Kent Vadi Evleri projesi Kastamonu'da yükseliyor

28 Nisan 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Bilgili Holding
  • Dumankaya inşaat
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Ağaoğlu inşaat
  • Sur Yapı
  • Polat inşaat
  • Mandarins Gayrimenkul İnşaat