Üsküdar Belediyesi’nden Çengelköy’de Satılık 2 Arsa

İstanbul Üsküdar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

21 Aralık 2015
Üsküdar Belediyesi’nden Çengelköy’de Satılık 2 Arsa

Üsküdar Belediyesi Çengelköy'de yer alan 2 arsasını 31 Aralık 2015 tarihinde satışa çıkarıyor...

Üsküdar Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Çengelköy'deki 2 arsasını ihaleye çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların toplam muhammen bedelleri 9 milyon 544 bin 230 TL + KDV olarak belirlendi.

Üsküdar Belediyesi Çengelköy arsa ihalesi 31 Aralık 2015 Perşembe günü saat 10:00 - 10:30 saatleri arasında yapılacak. İhale Üsküdar Belediyesi encümen salonunda gerçekleşecek olup, ihaleye katılacaklar 500 TL karşılığında Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ihale şartnamesini satın alabilirler.

skdar

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.
c) İhale uhdesinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat Bedeli alındıktan sonra, Geçici Teminat Bedeli iade edilir.
d) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
e) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.
f) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
g) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),
h) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
i) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
j) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
k) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
l) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
m) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
n) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat