Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ne Durdurma Kararı

23 Ocak 2016
PAYLAŞ
Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ne Durdurma Kararı

Danıştay Yeni Tip İmar Yönetmeliği'nde uygulanan ek emsal uygulamasına durdurma kararı verdi...

2013 yılında çıkarılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile o zaman kadar uygulanan İstanbul ve diğer illerdeki imar yönetmeliklerini kaldırarak arsalardaki inşaat miktarlarını azaltan yeni kurallar getirilmişti. İnşaat sektöründen gelen tepkiler sonrasında sektörün beklentileri doğrultusunda Geçici 6. Madde ile bir düzenleme yapıldı. Böylece hangi yönetmelik düzenlemesi daha avantajlı inşaat yapma imkanı veriyorsa onun uygulanması ve belediyelerce inşaat ruhsatının avantajlı koşullara uygun verilme olanağını sunulmuştu. Kısaca 1.20 oranına göre uygulanan inşaat miktarı, ortalamada 1.25 oranına çıkabiliyordu. Bu kurala inşaat sektörünün uyum sağlaması için önce 1.1.2016 tarihine kadar ve sonrasında bir Yönetmelik değişikliği ile 11.2017 tarihine kadar uzatıldı.

Avantajlı inşaat miktarı imkanı tanıyan yönetmelik için Mimarlar Odası iptal davası açtı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30 Eylül 2015 tarihinde Yeni Tip İmar Yönetmeliği'ni durdurma kararı verdi. Kararla beraber yatırımlarını 1.25 oranına göre yapan inşaatçılar büyük bir zararla karşı karşıya kaldı. Karar sonrası belediyelerde bekleyen ruhsatlar ve alınmış olarak ruhsatlarda büyük belirsizlik oluştu.

Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı ile inşaat sektörünün kaosla karşılaştığını belirten Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, belediyelerde bekleyen ruhsat taleplerinde artık 1.25 oranının uygulanmayacağını, bu ruhsatların da yeni Tip imar Yönetmeliğine göre verileceğini belirtti. Prof. Dr. Gürsel Öngören, çözüm için Bakanlığın yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini, bu geçişe en az iki yıl daha devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi İdare Hukuku Ana Bilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Müslüm Akıncı ise; belediyelerin yargı kararını yerine getirmek istemesi halinde, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda ruhsat işlemlerini durdurabileceğini, belediyelerin var olan ruhsatları iptal ederek geçerli olan Tip İmar Yönetmeliğine göre daha az inşaat alanı içeren inşaat ruhsatı verebileceğini, bundan yatırımcıların ve evlerini müteahhide vermiş olan vatandaşların büyük zarar görebileceğini, bu yönde pek çok tazminat davaları ile Devletin karşı karşıya kalacağını belirterek, başlanmış olan projelere kazanılmış hak ilkesi doğrultusunda devam edilmesi gerektiğini belirtti.


"Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ne Durdurma Kararı" haberine ait yorum yok

Yorum Yap