Yumurtalık Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nden Satılık Arsa

Adana Yumurtalık'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

06 Nisan 2016
Yumurtalık Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nden Satılık Arsa

Yumurtalık Kaymakamlığı Malmüdürlüğü mülkiyetindeki arsayı 27 Nisan saat 14:00’da “Kapalı teklif usulü” ile satışa çıkarıyor...

Adana Yumurtalık Gölovası Mahallesi’nde bulunan 28 bin 666,40 metrekare sanayi imarlı arsa 10 milyon 34 bin TL tahmini bedel ile satışa çıkıyor.

yumurtalık

İHALE DETAYLARI
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 27/04/2016 Çarşamba günü saat 14:00'te 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Yumurtalık Malmüdürlüğü Makam Odasında, Yumurtalık Malmüdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonca satış ihalesi yapılacaktır.
2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veyavekaletname aslını vermeleri,
c) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ayrıca istenilen belgeleri ihtiva eden usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubununun, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi,
d) Satışı yapılacak taşınmaz için yatıracakları geçici teminat bedeline ait makbuzları veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Yumurtalık Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
4 - Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.adanadefterdarlığı.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: Ayas Mahallesi Hükümet Konağı 3. Kat   01680/YUMURTALIK/ADANA   Tel: 0 (322) 671 25 31HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Selective Blue Projesinin Konut Teslimleri Nisan Ayında Başlıyor

Selective Blue Projesinin Konut Teslimleri Nisan Ayında Başlıyor

Alper İnşaat tarafından hayata geçirilen Selective Blue projesinin teslimleri Nisan ayında gerçekleş

23 Haziran 2017


240 Ay Vade ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

240 Ay Vade ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

Gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açışı getirerek ufuk açan Birevim, 240 ay taksit seçeneği ile

23 Haziran 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat