Çorlu Belediyesi’nden 3.2 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Tekirdağ Çorlu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

02 Mart 2016
Çorlu Belediyesi’nden 3.2 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Çorlu Belediyesi Muhittin mahallesinde yer alan arsasını 3 milyon 255 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Çorlu Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsa Çorlu Muhittin mahallesinde 2083 ada 4 parselde yer alıyor. 3 bin 255 metrekare alana sahip olan arsa ticari alan gözüküyor olup emsal 0,50 hmax 9,50 olarak belirlendi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 3 milyon 255 bin TL, geçici teminatı ise 97 bin 650 TL. Çorlu Belediyesi arsanın ihalesini 23 Mart 2016 tarihinde saat 14:10'da Çorlu Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda gerçekleştirecek.

İhale şartnamesi ihale gününe kadar Çorlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ya da 250 TL karşılığında satın alınabilir.

çorlu

İhaleye katılacak isteklilerden istenen belgeler;

A. İsteklilerin Kanuni İkametgâh ilmühaberi,
B. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adresini gösterir belge,
C. Mevzuat gereği kayıtlı olması durumunda kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus cüzdanı örneği
b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
c) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge,
D. İmza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
E. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi
F. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi (ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi Noter tasdikli verilir.)
G. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname, taahhüdün doğru olmadığının anlaşılması halinde ihale üzerine kalsa dahi ihale iptal edilir.
H. Geçici teminatın Belediye veznesine veya Belediye’nin T. Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR75000150015800 7296875390 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge
I. Çorlu Belediye Başkanlığına vergi, resim, harç vs. herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden son bir ay içinde alınmış yazı
J. İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzuHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü,

23 Ekim 2017


Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm konut ve b

22 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.