Fethiye Belediyesi'ndan Kiralık Arsa!

Muğla Fethiye Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 1 adet arsayı 10 yıl süreyle kiraya veriyor...

18 March 2017
Fethiye Belediyesi'ndan Kiralık Arsa! Muğla Fethiye Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 1 adet arsayı 10 yıl süreyle kiraya veriyor...

Fethiye Belediye Başkanlığı, Ölüdeniz mahallesi 022-4d pafta 672 ada 6 parselde yer alan 7 bin 333 metrekarelik arsayı 10 yıl süreyle kiraya veriyor. Başkanlık arsa için KDV hariç 2 milyon 52 bin TL muhammen bedel belirlemiş durumda.

İhale 30 Mart Perşembe günü saat 14:00'da Fethiye Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000 TL bedel karşılığında edinilebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler şöyle:

A - Gerçek Kişiler:
6.1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.
6.2. Nüfus Kayıt Örneği.
6.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası veya elektronik posta adresi,
6.4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi.
6.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu,
6.6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
6.7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri,
6.8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(6.1-2-3-4-7-8-9-11-12-13-14-15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
6.9. Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
6.10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
6.11. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi.”
6.12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
6.13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname
6.14. Sabıka Kaydı.
6.15. İsteklinin Mali Durum bildirisi ve belgeler.

a) İstekliler taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış kredisi veya asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.
Ortak girişimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise %50 oranında değerlendirilir.
b) İsteklinin veya ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, yurtiçi satışlar ve yurtdışı satışları toplamının 210.000,00-TL olması ve bu durumu belgeleyecek gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması zorunludur.

B - Tüzel Kişiler:
6.1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası , faks numarası veya elektronik posta adresi,
6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu,
6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
6.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (6.1-2-3-6-7-9-10-11-12-13-14. Maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
6.7. Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
6.8. İhale doküman bedelini satın aldığına dair belge.
6.9. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi.”
6.10. Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
6.11. İhale iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
6.13. Sabıka Kaydı. (Temsile yetkili kişi/ kişiler için.)
6.14. İsteklinin Mali Durum bildirisi ve belgeler.

a) İstekliler taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış kredisi veya asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.
Ortak girişimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise %50 oranında değerlendirilir.
b) İsteklinin veya ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, yurtiçi satışlar ve yurtdışı satışları toplamının 210.000,00-TL olması ve bu durumu belgeleyecek gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması zorunludur.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum