Osmaniye Belediyesi’nden Satılık Arsa

Osmaniye Merkez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

01 Nisan 2016
Osmaniye Belediyesi’nden Satılık Arsa

Osmaniye Belediyesi Alibeyli mahallesindeki arsasını 19.8 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Osmaniye Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Osmaniye Alibeyli mahallesinde 54 ada 1 parsele kayıtlı olan arsa bin 516 metrekare alana sahip.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 19 milyon 800 bin TL, geçici teminat bedeli ise 595 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini 500 TL karşılığında Osmaniye Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinden temin edilebilir ya da ücretsiz görülebilir.

Arsanın ihalesi 14 Nisan 2016 tarihinde saat 14:00'da Osmaniye Belediyesi Meclis salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

4.1. Gerçek Kişilerin;
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) İhale tarihinin bulunduğu yılda alınmış tasdikli ikametgah belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
d) İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,
e) Tebligat için adres beyanı,
f) İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,
4.2. Özel hukuk tüzel kişilerin;
a) 2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,
c) Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 5.1. bendin a, b, c, d, e, f bentlerinde istenilen belgeleri,
d) İhaleye katılacak olanların Teklif ettikleri bedelin % 3’ü oranında geçici teminat ve 500,00 TL ihale dosya bedelini Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,
e) Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden son 1 ay içerisinde alacağı belgenin aslı,
f) Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan son 1 ay içerisinde alınacak belgenin aslı,HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.