Silivri Belediyesi’nden 3.3 Milyon TL’ye Satılık Tarlalar

01 Aralık 2015
PAYLAŞ
Silivri Belediyesi’nden 3.3 Milyon TL’ye Satılık Tarlalar

Silivri Alipaşa mahallesinde yer alan 3 tarla 17 Aralık'ta satışa çıkıyor...

Silivri Belediyesi, Silivri Alipaşa mahallesinde yer ala 3 tarlasını 17 Aralık Perşembe günü saat 10'da satışa çıkarıyor. Toplam bedelleri 3 milyon 310 bin 810 TL olan tarlalar kapalı teklif usulüyle Silivri Belediyesi Merkez Binası Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecek.

İhaleye katılmak isteyen kişiler kapalı teklif zarflarını aşağıda istenen belgeler ve fiyat teklifini iç zarf ile birlikte dış zarfın içine koymaları gerekiyor. Tekliflerin 16 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Silivri Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.

satlk tarla

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler

a) Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) 2015 Yılına ait Kanuni ikametgah,
c) 2015 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti,
d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,
e) Gerçek kişiler için 2015 yılına ait, Noter tasdikli imza sirküleri,
f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2015 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2015 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,
h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2015 yılı Noter Tasdikli sureti,
ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.
j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
k) Yukarıda b, c, d, e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.
l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.
m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.


"Silivri Belediyesi’nden 3.3 Milyon TL’ye Satılık Tarlalar" haberine ait yorum yok

Yorum Yap