Malatya Yeşilyurt'ta Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak

Yeşilyurt Belediyesi Gedik mahallesinde 47 bin metrekarelik arsası üzerinde kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor...

06 January 2017
Malatya Yeşilyurt'ta Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak Yeşilyurt Belediyesi Gedik mahallesinde 47 bin metrekarelik arsası üzerinde kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor...

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Gedik mahallesinde yer alan arsası üzerinde kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor. İnşaatın yapılacağı 47 bin 119 metrekarelik arsa 394 ada 27 ve 29 parselde bulunuyor.

Yeşilyurt Belediyesi adına kayıtlı arsa üzerine yaptırılacak inşaattan en az satılabilir alan olarak kullanılacak ve bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilecek inşaat alanının en az yüzde 8’i imar durumunda veya projede değişiklik sonucu alan satılabilir alan artışı olması durumunda ihale oranında idareye yansıtılması gerekiyor.

Muhammen bedeli 3 milyon 769 bin 589 TL olan işin ihalesi 17 Ocak 2017 günü saat 11:00'da Yeşilyurt Belediyesi ihale salonunda yapılacak.

İhaleye girebilme şartlar;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (asıl veya noter tasdikli suret),
c) Tebligat için adres (kanuni ikametgah) bildirimi,
d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belge (asıl veya noter tasdikli suret),
e) Şirket olarak katılacakların şirket yetki belgesi,
f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,
h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,
i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak yer görme belgesi,
j) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve iç zarf içinde sunacakları ilk teklife esas teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları teklif mektupları,
k) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı),
l) İhale konusu işin adına alınmış 2886 sayılı yasaya uygun geçici teminat mektubu veya Belediyemiz Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi neznindeki (TR27 0001 0006 1625 2267 2150 12) nolu hesabına yatırılmış banka dekontu,
m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
n) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum